Nyhetsbrev nr.4

2003-06-26
Detta är lite information med anledning av den antågande semestern.
Vi tänkte ta fyra veckor välbehövlig semester i sommar, från den 1 till den sista juli. Vi kommer däremot att ha kontoret bemannat vissa tider.
Ni kan också ringa på jourtelefonerna i akutärenden, numren till dom är:
0704-68 28 52 Eva Lindberg
0704-33 55 99 Patrik Sjöblom
0736-48 48 20 Rahim Jahanbakhsh


Vi har haft ett inledande samtal med landstingets beställarkontor, alltså dom som beställt och betalar för metadonverksamheten. Vi har, till beställarkontoret, framfört vår kritik men även gett konkreta förslag som ska leda till förbättrad behandling.
Förhoppningsvis kommer det att bli en del förbättringar med tiden.
Vi har dessutom haft ett första möte där grunden las för ett brukarråd. Närvarande på detta första möte var följande: Stefan Borg, Nadja Eriksson, Ewa Wernersson, RFHL’s riksordförande Sonja Wallbom, länkarna representerades av 5 st och Lena Larsson informationssekreterare på FMN (föräldraföreningen mot narkotika). Det bestämdes att detta brukarråd ska träffas en gång i kvartalet. Det ska också bildas ett brukarforum bestående av endast Beroendecentrum och Brukarföreningen. Detta forum är tänkt att vara återkommande en gång i månaden där generella policyfrågor ska diskuteras. På detta forum kommer förmodligen två stycken politiker att närvara, det har Beroendecentrum föreslagit. SBF ska diskutera detta i styrelsen för att bestämma hur vi ställer oss till det. Vi ska träffas för att diskutera principiella frågor av generell karaktär. Vi ber er komma med förslag, angående våran vård, som vi kan ta upp vid dessa tillfällen. Vi ska ordna en plats på varje team där ni kan lägga förslagen.
Vi vill dessutom ha 3 stycken representanter, för Brukarföreningen, på varje team för löpande information om förhållandena på teamen.
Dessutom har vi nu fått iväg ansökningarna om statliga pengar.


Ni ska alla ta åt er äran av framgången för SBF, det är tack vare er uppslutning som det gått så bra.


Med vänliga hälsningar och trevlig sommar
Svenska Brukarföreningens styrelse