Nya läkemedel

Det pågår intensiv forskning kring att upptäcka, hitta och ta fram nya läkemedel i behandling av Hepatit C.

Kännetecken för de nya läkemedlen är att de agerar annorlunda än tidigare och kräver mindre antal tabletter och har också kortare behandlingstid. Något som reducerar risken för att patienter avbryter behandling i förtid.

Boceprevir och Telaprevir är t.ex. direktverkande proteashämmare som stoppar virusreplikation genom att hindra vissa enzymer. De gör 75% av personer med genotyp 1 friska.

Det finns ca 20 läkemedelskandidater på gång, inklusive fusionshämmare, som är interferonfria och utan biverkningar.

Läkemedelsbolag samarbetar idag allt mer för att testa olika kombinationer från olika företag för att uppnå bästa effekt.

Medivir är tex ett svenskt företag som utvecklat det nya läkemedlet TMC435 mot HCV av genotyp 1.