Nordic Drugs Stora Pris 2014 till Sprutbytet i Lund.

Nordic Drugs Stora Pris år 2014 tilldelas "Sprutbytet i Lund" vid Infektionskliniken, SUS Lund, för att mottagningen – med stor humanitär ådra genomfört ett pionjärarbete, som både hjälpt och räddat ett stort antal människoliv i en hårt utsatt samhällsgrupp.

Det är välförtjänt, Lund var det första sprutbytesprogrammet som sattes igång i Sverige. Man kan läsa lite mer om sprutbytet i Lund här: http://www.svenskabrukarforeningen.se/node/5332