Maria Subutexmottagning: Underkännande av behandling från annan vårdgivare

Har haft subutex ca 6 månader. Kvinnan har skadat sig på en kroppsdel och ber sin läkare om sjukskrivning. Hon får då reda på att hennes ordinarie överläkare har fått uttryckliga order om att inte sjukskriva någon alls. Order uppifrån ledningen. Om det eventuellt skulle dyka upp en sjukskrivning skulle enbart överläkaren på Maria komma ifråga då, ingen annan läkare.