Maria Subutexmottagning: Rädsla för godtycklig utskrivning

Har haft subutex 16 mg i 2 år. Han oroar sig mycket över den kraftiga försämringen det sista 6 månaderna. Han har haft 1 återfall under denna tid och gjort sin ”straffrunda” på en månad. Under 8 månader har han gått 2 ggr i veckan men har aldrig fått det på apoteket trots att han skött sig. Hans rädsla för att åka ut är stor pga det han sett de sista 6 mån, det verkar baseras på personkemi. Om personalen inte gillar personen åker de fortare ut, 50 st har åkt ut i sommar.