Maria Subutexmottagning: Kränkande behandling

Har haft ett återfall och går sin ”straffrunda”. Han har blivit sänkt från 24 mg till 18 mg. Han går in i provtagningsrummet och lämnar sitt U-tox. Är på väg till medicinrummet när överläkaren dyker upp och kräver att han skall stå kvar här tills provet är klart. – Men jag är grön svarar patienten – Det är Erat jobb att
kolla provet. – Du, står kvar här och det med BASTA.