Maria Subutexmottagning: Godtycke, underkännande av behandling på annat sjukhus

Lever med svåra smärtproblem och behandlas av specialistläkare på annat sjukhus. Ett provsvar visar påverkan på lever och njurar. Provet är taget på det andra sjukhuset men patienten visar upp det för sin kontaktman på Maria.
Då går läkaren in och sänker dosen med 8 mg omgående från 24-16 mg. Provet visade sig vara felaktigt och det var ingen påverkan på lever och njurar, vilket patienten förklarar på Maria och vill ha tillbaka sin tidigare dosering. Då menar Mariamottagningen att den andra behandlande läkaren skulle skriva ett intyg<br> om att ändring av dosen var nödvändig. Remiss är skickad till smärtklinink och har ”försvunnit” på vägen. Mariamottagningen accepterar inte smärtmedicinen utskriven av den andra behandlande läkaren, provsvar visar positivt. Man vill skriva ut patienten.