Maria Subutexmottagning: Godtycke och kränkande behandling skapar rädsla och oro hos patientenVarje morgon vaknar han med ångest. Hur skall stämningen vara på
personalen idag? Vad skall hända? Han känner sig inte välkommen. Det är obehagligt. En dag vid medicinutdelningen kommer en läkare in och frågar personalen hur många tabletter han har? Han har aldrig träffat läkaren och densamma presenterar sig inte heller vid tillfället. Personalen svarar: 2½ st. Läkaren, som är överläkare, säger: ge honom 2st, så vänder han sig om och
går. Patienten har aldrig träffat överläkaren tidigare och undrar vad som pågår. Patienten kontaktar sin ordinarie läkare på mottagningen och berättar vad som inträffat. Läkaren verkar märkligt besvärad och säger: vi får lov att höja dig lite försiktigt igen, en ½ ½ till att börja med. Patientens ordinarie läkare jobbar inte längre kvar på mottagningen. Vid ett senare tillfälle frågar ÖL om patientens personnummer högt och tydligt inför de andra som satt i väntrummet. Patienten känner sig mycket kränkt. Han har idag 16 mg subutex.