Maria Subutexmottagning: Bestraffning efter återfall

Tog ett återfall för 2 månader sedan. Har fått gå dagligen sedan dess trots att han uppvisat rena urinprover. Bad att få med sin helgdos med sig men nekades pga att fast boende saknades. Fortsätter att gå dagligen drogfri. Har fått dosen sänkt från 24 mg till 20 mg.