Maria BC: Nekas dos på grund av kreatininvärde

 Pelle (fingerat) började med Subutex sommaren 2004. Han tillhör Maria beroendecentrum AB. En morgon i Juni 2006 skulle han lämna urinprov och när han vaknade den morgonen så gick han inte på toaletten som vanligt utan han höll sig, därför att det inte skulle bli några problem vid urinprovslämnandet på mottagningen. M. var den sjuksköterska som jobbade denna morgon och som skulle övervaka Pelles urinprov. Hon testade kreatininvärdet med en så kallad ”sticka” och påstod att värdet var för lågt. Sjuksköterskan beslutade att Pelle inte skulle få sin medicin på grund av det låga kreatininvärdet. Pelle blev
upprörd och gick sin väg för att komma tillbaka två timmar senare. När han kom tillbaka så gick han och sjuksköterskan till ett rum där ytterligare en sköterska befann sig. Bägge dessa vidhöll beslutet att inte ge Pelle hans medicin. Han krävde då att få lämna ett nytt prov och en sköterska följde med honom till provtagningsrummet, den andra skulle komma efter lite senare. Det nya provet testades med en ny ”sticka” (den rekommenderade tiden för att testa urinprov med ”sticka” är ca 15 min). Pelles prov testades ungefär en (1) minut, därefter kollade M. stickan som var mörkt orange vilket betyder ett högt kreatinin värde. Samtidigt som M. kollade stickan närmade sig den andra sköterskan. M. slängde då stickan och satte i en ny i ungefär tio sekunder. Då den andra sköterskan
kom in i rummet så tog M. upp stickan och visade den för sin kollega, den visade då gul, vilket betyder ett lågt kreatinin värde. Pelle frågade då M. varför hon slängde den första stickan och satte i en ny strax innan kollegan kom in? Hon svarade att ”den var utförtjänt”.
Pelle fick ingen medicin denna dag utan skulle få återkomma nästa dag. Ungefär en vecka senare var M. i provtagningsrummet när Pelle gick in för att lämna ett prov. Efter att Pelle lämnat sitt prov så sa M. åter igen att kreatininvärdet var för lågt. Då krävde Pelle att provet skulle skickas till laboratorium för analys, vilket
är ganska kostsamt, då ändrade sig M. helt plötsligt och sa efter en ny titt att provet var okay.


Efter att ha hört Pelles historia så är det naturligt att ifrågasätta M.s uppträdande. Det är naturligtvis väldigt upprörande att det går till på detta sätt och man kan verkligen undra om inte M. i detta fall gjort sig skyldig till tjänstefel, och att fallet borde ha anmälts till HSAN
(Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd).