LSD

Använd aldrig ensam om du inte är erfaren och van

Ha alltid en som inte använder för att hålla kolla på dem som använder

En för stor dos kan lätt leda tillvirring

Om du får panik försök lugna ned dig i ett lugnt och rogivande rum