Läs rapporten/analysen av 357 brukare om substitutionsbehandling

Svenska Brukarföreningen har frågat 357 brukare, från företrädesvis Stockholm, Skåne och Göteborg, om hur de har det i sin substitutionsbehandling. En stor del av dessa brukare som undersökningen fokuserat på är individer som ofta har haft det svårt att vara helt och hållet drogfria.

Hur framgångsrik kan man påstå att en vårdbehandling är om en stor del av patienterna upplever otrygghet och maktlöshet i den? Vilken kvalitet kan man påstå sig erbjuda om patienterna undanhåller viktig information om sin hälsostatus för att de är rädda att det leder till så negativa konsekvenser att det i sig riskerar behandlingen? Hur framgångsrikt kan man påstå att det är när vården utsätter människor för risken att dö, att bli utan bostad och försörjning, in i kriminalitet, om de misslyckas med att hålla sig helt och hållet, och alltid, drogfria?

Detta är frågor som kan ställas utifrån rapportens resultat.

I denna rapport kommer 357 brukare till tals om deras erfarenheter och synpunkter på den vård som är till för dem. I en unik brukarstyrd pilotstudie har SBF samlat de brukare som sällan kommer till tals, däribland många som upplever problem i behandlingen, analyserat deras erfarenheter och åsikter, jämfört de tre större regionerna Stockholm, Skåne och Göteborg. Stämmer brukarnas bild med den som professionen ger eller med den allmänna bilden?

Rapporten går att ladda ned här i pdf-format här med tre olika bilagor för Stockholm, Skåne och Göteborg.