Läkemedel

De läkemedel som används inom detta område är:

Metadon

Buprenorfin / Subutex

Suboxone