Läkaretiken

Läkaretiken är något som vi ofta betonat, ända sedan starten 2002. Det är väldigt viktigt, speciellt i små städer där människor far illa då vi blir utskrivna från livräddande substitutionsbehandling och dåligt bemötta.