Lagliga substanser

Bland lagliga substanser räknas bl..a. alkohol, tobak och koffein.