Konsekvensutredning

Ett förslag som Svenska Brukarföreningen har är att göra en konsekvensutredning eller riskanalys, en grundlig utredning vid utskrivning på samma sätt som sker vid inskrivning idag.

Detta skulle sedan gå in i patientens journalanteckningar och vara krav på vid varje ofrivillig utskrivning från ett substitutionsprogram.

Avsikten är att avgöra om personens liv och hälsa gynnas av utskrivningen och göra någon ansvarig för om patienten dör pga utskrivningen.

Läs mer: