KLIENTGRUPPER TAR BESLUT I KOMMUNER

Narkomaner och hemlösa i Stockholm har lyckats “nästla” sig in i maktens korridorer. Dessa så kallade klientgrupper får allt större plats bland beslutsfattarna i kommunen och landstinget, skriver tidningen Situation Sthlm, som kom ut på onsdagen.
Svenska brukarföreningen, som består av människor som medicineras med Metadon och Subutex, sitter sedan sju månader tillbaka med i ett kvalitetsråd på Beroendecentrum Stockholm. Ett motsvarande råd är på väg att skapas vid Maria beroendecentrum.
Dessutom planerar Stiftelsen Hotellhem, som förmedlar lägenheter åt bland annat hemlösa, att starta ett brukarråd tillsammans med Föreningen Stockholms hemlösa. Den föreningen har även representanter i ett råd som arbetar tillsammans med Stockholms stads enhet för hemlösa.
-Vi tyckte att det var nästa steg för oss, att också lyssna direkt på dem som är hemlösa, säger enhetens chef Claudette Skilving till Situation Sthlm.


CASPAR OPITZ