Ketamin

Ketamin bör inte tas med lugnande medel eller alkohol  som negativt påverkar andningen.

Blanda inte med andra droger!

Större doser leder till medvetslöshet.