Infektioner

Infektioner som aktiva brukare kan drabbas av är bl.a.:

  • a
  • b
  • c