Hygien

Med hygien menas att man förbättrar sin hälsa genom att tänka på vissa grundläggande saker.

Detta kan vara tex att:

använda alkoholsvabb på huden före injicering,

inte använda smutsigt vatten när du löser upp fixen,

att tvätta händerna före och efter du injicerar, eller

att ha som regel att använda ett alkoholbaserat handdesinfektionsmedel på händerna.

Enkla tips som kan förbättra din hälsa.