HEROIN – från läkemedel till knark

Historien berättas av Michael de Ritter som lyckats få tillgång till Bayers arkiv i ämnet: ”Heroin – vom Arzneimittel zur Droge”. Campus-Verlag, Frankfurt am Main. Marco Evers återberättar den i der Spiegel nr. 26/2000; ”Viel Spass mit heroin”. Artikeln har tidigare varit publicerad i RFHL´s tidning Oberoende nr. 2 – 3 2001.
Felix Hoffmann kemist hos Farbenfabriken von Bayer i Leverkusen framställer den 21 augusti 1897 substansen Diacetylmorfin. Ledningen inom Bayerkoncernen ser omedelbart en möjlighet att kunna erbjuda ett ersättningspreparat för morfin som kommit i vanrykte på grund av sina beroendeskapande egenskaper.

Diacetylmorfin introduceras på marknaden knappt ett år senare under namnet Heroin efter summariska försök på djur och några anställda inom företaget och deras barn. Ingen avlider eller blir beroende och drogen beskrivs i reklamen som ett värdefullt och säkert läkemedel med ”en magisk effekt” på hosta och olika smärttillstånd.

Som biverkningar noteras dåsighet, svindel och förstoppning.
Efter bara ett år exporterar Bayer Heroin till mer än tjugo länder framförallt USA och under de följande trettio åren säljer man högrent Heroin över hela världen i pulverform, som mixtur och som saft. För kvinnor finns Heroinhaltiga tamponger.

Medlet förpackas ibland i eleganta flaskor som kan innehålla upp till 25 gram Heroin. Eftersom Bayer inte får patent på medlet tillverkas det snart även av Sandoz, Hoffmannn-La Roche, Boehringer, Gehle, och Knoll und Merck. Möjligen överskyls beroenderisken av administrationssättet vid den här tiden.*

Patienterna tar endast några milligram oralt, vilket utgör endast någon tiondel av den kvantitet som ingår i en nutida fix. Ingen skulle vid denna tid ha kunnat komma på idén att sniffa, röka eller injicera höga doser av läkemedlet.**

Runt 1920 är begreppet ”heroinism” fortfarande okänt i Europa, men det fanns läkare som redan på ett tidigt stadium varnade för beroenderisker.
För att komplettera de tidigare slarvigt utförda testerna bearbetar man nu läkare och forskare över hela världen för att de skall producera positiva forskningsresultat och erfarenheter av medlet. Kampanjen leder till att antalet kritiska läkare minskar rejält.

Man påstår sig från och med 1906 ha upptäckt att Heroin förutom vid de tidigare indikationerna också är verksamt mot bland annat; depression, bronkit, astma och magcancer. Till och med friska personer anses kunna ha glädje av medicinen.Alpbestigarföreningar uppmanar sina medlemmar att ta Heroin innan de beger sig upp på höga höjder för att underlätta andningen i den syrefattiga bergsmiljön.

Heroin kommer givetvis till användning även inom psykiatrin. Läkaren Pastena från Neapel rapporterar att han medicinerat ”förvirrade, idioter, hallucinerande, epileptiker, paralytiker och deliranter”. Vissa patienter blev till och med botade. Ryska psykiatriker uppger behandlingsframgångar med människor som lider av ”själslig smärta” och polska läkare får ordning på ”extrema masturbatörer”. En läkare i Dusseldorf får smärtsamma erektioner att slakna och en Wienläkare lyckas åstadkomma en klar symtomförbättring hos en kvinna som lider av ”obotlig nymfomani”.

Utvecklingen mot den typ av Heroinanvändning som vi känner från vår egen tid går snabbare i USA. Här är omkring tio procent av läkarna redan opiatberoende vid medlets introduktion och hundratusentals personer injicerar vanemässigt Morfin. Ett stort antal invandrade kineser är beroende av opium. Omkring 1910 går många av dessa människor över till Heroin. I och med att allt fler heroinister ramlar ned på olika kliniker försöker myndigheterna skaffa sig kontroll över heroinhanteringen bland annat genom införandet av förskrivningsrestriktioner, vilket leder till att heroinhandeln flyttas över till den svarta marknaden där priserna blir högre vilket i sin tur leder till kraftigt ökade vinster för läkemedelsföretagen.

Vid slutet av tjugotalet uppgår årsförbrukningen i världen av legalt Heroin till omkring två ton, medan företagen i själva verket tillverkar upp till nio ton per år. Vid mitten av tjugotalet upptäcker polisen i Hamburg att Hoffmann-La roche skeppar ut Heroin, Morfin och Kokain under den falska beteckningen ”harmlösa kemikalier”. Det uppdagas att koncernen regelmässigt levererar stora partier till olika smuggelorganisationer.

Drogerna hanteras under olika kodord; ”Yeaxt” för heroin, ”Yamyk” för Kokain. 1927 får företaget en varning av den Internationella Opiumkommissionen. Efter 1931 genomförs en starkare övervakning av handeln i hela världen. Heroin legalförskrivs veterligen idag endast i England där konsumtionen uppgår till omkring 300 kilo per år. Felix Hoffmann, mannen bakom Heroinet dör 1946.
Den tionde augusti 1897, elva dagar innan han fick fram diacetylmorfin åstadkom Hoffmann ett annat ämne; Acetylsalicylsyra, mer känt under produktbeteckningen Aspirin, men det medlet ansågs alltför farligt för försäljning på den känsliga läkemedelsmarknaden, varför introduktionen kom att fördröjas i många år.***

Björn Hjerdin

 

* Förutsatt att patienterna verkligen följde ordinationerna. B.Hj.
** Sannolikt ett naivt antagande! B.Hj.
*** De första Acetylsalicyl-preparaten registrerades 1934 i Sverige av dåtidens Läkemedelsverk. Några aktuella säkerhetsvärderingar har inte gjorts. Vid ansökningar om receptfrihet för senare tiders analgetika har jämförelser gjorts med Acetylsalicylsyra, men någon total utvärdering av risk respektive nytta för substansen har inte utförts. B.Hj.