Hepatit C

Hepatit betyder leverinflammation. Orsaken att man får hepatit kan vara infektioner, läkemedel, gifter, alkoholmissbruk eller virussmitta. Virushepatit är den vanligaste orsaken till hepatit. Varar hepatiten i mindre än sex månader kallas den för akut hepatit, varar den längre kallas den kronisk hepatit.

Hepatit C är en smittsam sjukdom som kan vara allt ifrån mild och vara i några veckor till att vara en allvarlig och livslång sjukdom som angriper levern. Sjukdomen kommer från Hepatit C viruset, som framförallt sprids genom en blodkontakt med en smittad person. Smittan kan vara akut eller kronisk och oftast leder en akut hepatit C till en kronisk hepatit C infektion. En kronisk hepatit C infektion kan vara livslång och kan leda till skrumplever, levercancer och död.

Viruset i sig gör ingen skada på levern, men när kroppens immunförsvar arbetar för att bli av med viruset orsakar det en inflammation. En följd av inflammationen i levern är att det kan bildas ärr (fibros), och hos ungefär en femtedel blir levern så skadad och ärrad att den skrumpnar vilket kallas skrumplever (cirros).