Harm reduction

Harm reduction är ett samlingsbegrepp som betyder att man förhindrar skada och lidande, för ofta marginaliserade grupper, baserat på hur verkligheten ser ut och att man gör det utan att fördöma eller moralisera.

Här listar vi bl.a några av de vanligaste drogerna och saker att tänka på för att “knarka säkrare” som det ibland heter från motståndare till harm reduction.

Tänk på att harm reduction inte gör droger riskfria att använda, utan reducerar endast vissa risker som annars kan förekomma.

Se nedanstående länkar:

[block:menu_block=2]