GHB

Andningssvårigheter kan förekomma.

Överdosering kan leda till medvetslöshet  och koma.

Astmatiker och personer med lågt blodtryck bör undvika ghb.