Föreningar

SBF Riks har idag många lokalföreningar och dessutom finns det andra riksorganisationer bredvid SBF som delar våra värderingar, men som består av och arbetar för andra grupper, tex anhöriga eller NPF.