FilmBySBF-Jan Emanuel Johansson (S) samanfattar Seminarium-09-16juni