Film by SBF – SE DEBATTEN från Seminariet 16juni-2009