Film by SBF – Moderatorn Widar Andersson öppnar och hälsar alla välkommna-seminarium2009-2009-16juni