Fallbeskrivningar

Maria beroendecentrum AB

Maria BC: Subjektivt tyckande och nonchalans får styra behandlingsvalet då patienten begär preparatbyte

Maria BC: Nekad dos på grund av kreatininvärde

Maria BC: Nekad dos på grund av kreatininvärde 2

Maria BC: 38-årig kvinna utsatt för godtycke

Maria BC: 43-årig man död efter utskrivning

Maria BC: Man utskriven på oklara grunder, jämför insulin-subutex

Maria BC: Kvinna förlorar arbete och blir nollad på F-kassan pga läkarslarv

Maria subutexmottagning: Bestraffning efter återfall

Maria subutexmottagning: Bestraffning genom dossänkning efter återfall

Maria subutexmottagning: Godtycke, underkännande av behandling på annat sjukhus

Maria subutexmottagning: Rädsla för godtycklig utskrivning

Maria subutexmottagning: Godtycke och kränkande behandling skapar rädsla och oro hos patienten

Maria subutexmottagning: Kränkande behandling

Maria subutexmottagning: Underkännande av behandling från annan vårdgivare

——————————————————————————–

Stockholms beroendecentrum

Rosenlunds Subutexprogram: Godtycke, bestraffning

Danderyd: Heroinister som använder Bensodiazepiner får ej nedtrappningshjälp….

Danderyd avdelning 110; administrativa problem går ut över patienten……..

Stockholms metadonprogram; patient förhindras bemöta anklagelser i utskrivningsärende.

Stockholms metadonprogram; hot om utskrivning på informella grunder….

Stockholms metadonprogram; hot om utskrivning vid vägran att ta emot läkemedel…

Stockholms metadonprogram; kränkning – hot – bestraffning….

Stockholms metadonprogram; hot om indragna sjukresor…

Stockholms metadonprogram; hot om indragning av metadon vid smärtmedicinering……..

——————————————————————————–

Övriga beroendemottagningar i Sverige

Man 41 år: Ofrivillig utskrivning på grund av återfall

Örebro: Läkare visar inte hänsyn till överlevande från Sri Lanka

Västsverige: Repression och godtycke vid begäran om Metadon

——————————————————————————–

Våld mot missbrukare

Väktarvåld, övergrepp 1

Väktarvåld, övergrepp 2

Väktarvåld, övergrepp 3

——————————————————————————–

Övriga händelser

Patient hamnar i kläm mellan olika soc

Fallbeskrivning: Vad händer med kropp och psyke när metadonet lämnat kroppen….