Fallbeskrivning Subutex Rosenlund; Godtycke, bestraffning


Jane har subutex på Rosenlund. Hon har legat på BB i 3 veckor. Subutexen har kommit veckovis, (måndagar) till sjukhuset via ett vaktbolag. Samma dag som Jane blivit utskriven från BB kommer ändå en leverans subutex. Vakten lämnar över påsen till en man utan att begära leg. Dagen efter kommer Jane för att hämta sin medicin och får då höra att man misstänker hennes fästman och att hon nu måste gå varje dag och hämta sin subutex. Mannen får dessutom inte börja sin behandling trots löfte om detta. Johan Kakko menar att han måste utreda saken. Varför måste man detta? Är inte det en polissak? Varför döms och straffas vi så ofta på förhand av programmen? Om vi vill ha läkarhjälp för något somatiskt får vi alltid höra att det inte är deras sak och hänvisas vidare till vårdcentraler eller dylikt. Om vi behöver hjälp att hitta bostad så hanvisar man
till soc. Vi menar att polisarbete inte heller är deras sak.