Fallbeskrivning; personen ifråga kallar vi för X.

När X kom med i metadon behandling så hade han några månader tidigare
varit med om en allvarlig olycka, därav ansågs X var i behov av sjukresor.
Efter ett antal månader i behandling så hade X två återfall i heroin, X fick då
veta att upphörde inte återfallen så skulle hans sjukresor dras in! Vad har sjukresorna med återfallen att göra?
Det här kan anses som ganska typiskt för hur det kan gå till i metadon verksamheten.……