Fallbeskrivning; man 45 år, vi kallar personen för X.

Deltagit i metadonprogrammet vid tre tillfällen från 1987-1991, 1999-2000, 2001.
När mannen ifråga fick reda på att han skulle upp i utskrivningsnämnden så begärde han att få läsa underlaget som skulle sändas till nämnden.
Detta var ca: 14 dagar i förväg. Svaret blev att det inte var klart.
X gick på mottagningen dagligen i väntan på nämndens beslut. X frågade var
och varannan dag om underlaget.
Samma dag som X skulle upp i nämnden var underlaget inte klart enligt kontaktpersonen.
X begärde då att underlaget skulle faxas till honom när det var klart.
Utskrivningsnämnden sammanträde skulle börja kl. 14.00.
Kl. 11.00 kom underlaget till X:s kännedom.
Det var ca: en halv A4 sida ! Detta visar att vi behandlas mer eller mindre som livegna av metadonprogrammet, hur ska X kunna bemöta det som sägs om honom om han inte vet vad som skrivs ?
X blev av med metadonet men fick tillbaks det på pappret efter 3 månader. Han fick då inte plats på något behandlingshem direkt utan fick vänta i ytterligare 1 1/2månad.
Under denna tid då X var av med metadonet blev han dömd till vård enligt LVM.
X hade också 2 överdoser, därav LVM:n.


PS. Har vi några rättigheter inom metadonprogrammet ?………