Fallbeskrivning; Man 43 år


John är 43 år och har haft metadon i flera år. Då han blev utskriven därifrån hade han även subutex under några månader på Maria BC. Han blev utskriven därifrån under ganska märkliga omständigheter i månadsskiftet okt/nov -04. Då kämpade hans socialsekreterare i Farsta för honom, men sedan dess har något hänt. John vill ha tillbaka metadonet men soc har vägrat att skriva en social utredning och nu vill man dessutom få bort John från Farsta socialförvaltning med motiveringen att han numera bor hos sina föräldrar i Gullmarsplan, och därför skall tillhöra Årsta. John har inget emot att byta men i Årsta säger man (på klassiskt vis) att John tillhör Farsta.
Han riskerar att, som så många andra hamna mellan olika soc-distrikt under lång tid. Borde inte det förra soc-kontoret vara skyldiga att flytta över klienten till det distrikt man anser att han skall tillhöra istället för att lämpa över detta på klienten?