Fallbeskrivning man 41 år; Ofrivillig utskrivning på grund av återfall


John är 41 år och har haft metadon knappt ett år. John har under de senaste 7 åren hunnit utbilda sig till lärare och därefter arbetat som detta. Han fick
psykiska problem för ett par år sen och blev först sjukskriven och fick sedan sjukbidrag p g a detta. Han har haft rena prover sedan han började med metadon men fick ett återfall strax före jul 2004. Dessvärre åkte han dit och
skall nu upp på rättegång. Han har ingen advokat trots att det handlar om mer än ett halvt gram heroin. Då han är invandrare med vissa språksvårigheter gör det detta än mer allvarligt.
Här kan vi se problemet med att bruket, och innehavet av detta, är
kriminaliserat. Alla som tar återfall har ju också innehaft. Däremot har man ju inget övrigt uppsåt med detta. Kontentan blir att man riskerar att bli utsparkad från sin behandling för att man råkade torska.