Fallbeskrivning; man 37 år, kallad X, Danderyd 110

Mannen som gick i Subutexbehandling fick efter att ha tagit återfall med heroin hjälp av sin lokala mottagning till en plats på avgiftningen på Danderyd, avdelning 110.

Han hade tidigare haft problem med blandmissbruk, han hade kombinerat missbrukat heroin och bensodiazepiner (Rohypnol, Stesolid etc) som ju är väldigt vanligt bland heroinister.

Nu hade han under de 4-5 veckor han återfallit i missbruk kommit upp i en så hög dos med bensodiazepiner som 15-20 Rohypnol om dagen.

Han hade tidigare vid ett tillfälle fått ett epelepsi-anfall i samband med en avgiftning och var orolig för att få det igen.

Detta kan ju vara livsfarligt om man till exempel ramlar illa och slår i huvudet.

Skötaren på hans lokala mottagning var mycket kunnig och väldigt väl insatt i bens-problematiken, han hade många år arbetat med detta och därför så gjorde han upp en nedtrappningsanvisning som han faxade över till 110:an på Danderyd.

När X kom in på Danderyd satte läkaren där in Tegretol, en kramplösande medicin som ges regelmässigt vid avgiftningar.

När X påpekade att han behövde en Bens-nedtrappning för att inte riskera epilepsianfall och hänvisade till skötarens fax fick han till svar ”Vi väntar och ser, det tar 3-4 dagar innan Bensodiazepinerna går ur, om du får Epelepsianfall då så får du nedtrappning”.

X skrev ut sig direkt och åteföll genast i sitt blandmissbruk, heroin och bensodiazepiner…

Om man har alkoholproblem eller är läkemedelsberoende och avgiftas på TUB:en på Karolinska sjukhuset så får man regelmässigt nedtrappning/underhållsbehandling med Bensodiazepiner.

Om man är heroinist så måste man bevisa behovet av nedtrappning genom att få epileptiskt anfall och så kallat ”dille”. Detta är rent livsfarligt och en exempellös särbehandling!