Fallbeskrivning; John


John har varit med i Maria BC’s subutexprogram i 2½ år. De första 2 åren gick klockrent. Han har fixat arbete o lägenhet. När han i somras kom tillbaka från sin semester fick han en chock då han såg vilka förändringar som hade skett på Maria BC. Från att haft relativt stor frihet började de plötsligt att peta i hans liv. På klassiskt vis blev han trotsig mot deras attityder. Han har under de sista 6 månaderna lämnat några positiva urinprov.
En bit in i december blev han kraftigt magsjuk och kunde inte ta sig till mottagningen. Dumt nog så ringde han inte på måndagen, (då han skulle varit där) men väl dagen efter. För att inte bli abstinent hade han fått låna 8 mg subutex av en vän. På tisdagen kom han till mottagningen där han pratade med Dr B. Allt verkade lugnt men de ville att han skulle komma dagen efter också. Då han kommer på onsdagen får han i samband med att han skulle få sin medicin veta att han är utskriven. John är osäker på anledningen men förmodar att det beror på den lånade medicinen.
Här kan man fråga sig vad som skulle ha hänt om han istället varit diabetiker och fått insulin av en vän. Hade det också medfört att han kastats ut från vården? Det bör tilläggas att dödligheten för diabetiker är fördubblad jämfört med normalbefolkningen emedan överdödligheten vid tvångsmässigt heroinberoende är förhöjd 63 gånger (1). Konsekvenserna riskerar nu att bli arbets- och hemlöshet. Gud förbjude att det leder till döden. Är detta rimligt?


(1) Källa: Marlene Stenbacka, forskare Sthlm beroendecentrum).