Fallbeskrivning; Jane 44 år

Jane är 44 år och blev utskriven från Maria BC’s subutexprogram i slutet på sommaren. Hon träffade Dr A 1 okt. De kom överens om att hon skulle få börja sin benzo-nedtrappning tillsammans med subutex enligt hennes nya remiss. När hon kommer dit är Dr A plötsligt borta ur bilden. Hon jobbar helt enkelt inte kvar. Verksamhetschefen Z ger henne en ny tid med Dr B den 18 oktober. Jane är sjukskriven. Från det att hon blev utskriven har hon fått läkarintyg från ”Huddinge infektion, avd 2”. Sedan oktober ska dock Maria BC ta över läkarintygen. Dr B slopar alla tidigare överenskommelser beträffande poliklinisk nedtrappning I stället kräver han att hon skall in på Maria BC’s avgiftning. Han lovar dock att skriva ett retroaktivt läkarintyg. Intyget uteblir. Jane har varit där 6-7 gånger med påminnelselappar till Dr B – inget händer. Hon kommer in på avgiftningen den 4 november enligt överenskommelse. Hon hamnar på alkohol-avdelningen. Fortfarande inget intyg. Avdelningsläkaren Dr C kan inte skriva retroaktivt då hon varken känner Jane eller överenskommelsen sedan tidigare.
Dr B skriver fortfarande inte, trots att även dr C ringer och stöter på. Huddinge Infektion ringer till Dr C och gör det samma. Dr B säger till slut att hon inte kan
få något intyg då hon ej varit ren på benz. Detta uttalande måste betraktas
som märkligt. Det var ju därför hon skulle trappas ned på avgiftningen.
Detta kan även vårdsamordnaren på Huddinge infektion, Y intyga. När Jane får detta besked har hon inget annat val än att skriva ut sig för att försöka rädda
sin ekonomi. Hon ligger back 2 hyror, har plötsligt ingen inkomst och riskerar att förlora både lägenhet och arbete. Att vara på en avgiftningsavdelning och reda ut dylika saker därifrån går inte. Jane förlorade den anställning hon haft sedan -85. Dessutom blev hon nollad på försäkringskassan.