Fallbeskrivning; Jag = patient X.

I maj, år 2000 fick jag veta att jag var antagen till metadonprogrammet i Stockholm. Jag skulle få börja efter att jag blivit avgiftad och ren i mina urinprover. I månadsskiftet maj/juni lades jag in på Mariapolikliniken för att bli ren.
I mars månad samma år råkade jag ut för en ryggskada, diskbråck nere i korsryggen. Detta gjorde att läkare skrev ut olika typer av smärtstillande mediciner, då smärtan ibland var ohygglig. Under avgiftningen förklarade man för mig att de inte skulle ge mig något smärtstillande för ryggbesvären.
Det skulle ju påverka urinproverna och det skulle överhuvudtaget inte gå för sig, för jag skulle ju få metadon. Jag blev då rullstolsbunden under 6 dagar.
På det informationssamtal som jag och min socialsekreterare blev kallade till sa de när de fick reda på att jag åt smärtstillande medicin för mitt diskbråck: Valet
är ditt. Antingen äter du de mediciner du får för ryggen och väntar med metadonet tills du blir bra i ryggen eller så avstår du från de mediciner som du
får för dina ryggbesvär !
Vad har mina ryggbesvär med min narkomani att göra ?