Fallbeskrivning: En Systembolagspåse räcker som bevis

X kommer till mottagningen en fredag, allt har varit tillfredsställande runt X de senaste månaderna.

X har aldrig haft problem med alkohol. När X vid lämnande av urinprovet plockar fram en binda ur sin väska så ser kontaktpersonen en plastpåse från systembolaget.

Efter urinprovet blir X inkallad till sin kontaktperson, när X har satt sig ner sträcker sig kontaktpersonen efter X:s väska som då drar till sig sin väska och frågar: – “Vad gör du”?

Då får hon som svar att: – “Du har alkohol i väskan” !

X frågar då vilka grunder hon har för det påståendet. Kontaktpersonen svarar att: – “Jag såg påsen”!

X förstår först inte vad det handlar om, svarar sen – “Jag har en tröja i påsen”. Kontaktpersonen säger: -“Visa mig påsen”! När då X svarar: – “Vad håller du på med, förstår du inte att det är djävligt kränkande” ?

Då svarar kontaktpersonen att: – “Visar du mig inte påsen så får du inga helg-doser”!

Vanligt förfarande är att man på fredagar får tre doser.

X känner sig kränkt i detta läge och hon har svårt att hålla tillbaka känslorna. Det uppstår en ganska tuff ordväxling.

X står på sig. Resultatet blir att hon inte får några helgdoser utan blir tvungen att gå på helg mottagningen både lördag och söndag. Dessutom vet hon inte i nuläget vad som skrivits i hennes journal. Detta måste anses som ganska typiskt förfarande.

För vissa av personalen är vi helt utlämnade till deras godtycklighet.