Fallbeskrivning; 43-åring metadon


John är 43 år och har haft metadon i flera år. Den senaste tiden har han dock haft subutex på Maria BC. John har problem med benz. De gånger han blivit utskriven ur program har detta varit grundproblemet. Under slutet av 2004 hotades han av utskrivning från Maria BC. Han sade till dem att han inte skulle orka med detta och ta livet av sig. Trots detta blev han utskriven. Idag är John död! Den 20 januari ringde hans mor oss och berättade detta. Maria BC hade ringt henne och frågat om John tagit sitt liv.
Finns det någon motsvarighet inom den övriga vården i Sverige? Om en patient hotar med att ta sitt liv, blir denne då utsparkad ändå? Hur kan detta fortgå år efter år trots att man vet att överdödligheten hos patienter som blir utkastade från substitutionsvården är närapå gigantisk. Hur kan det högsta organet inom svensk sjukvård, socialstyrelsen, slå fast en spärrtid på 6 månader trots detta?