Fallbeskrivning; 33 år


Jane är 32 år och har subutex i Örebro. Hon var på Sri Lanka tillsammans med sin mor, syster och pojkvän när tsunamin spolade bort hela deras hotell. Alla i Janes familj överlevde. Resebyrån hade en uppsamlingsplats i Colombo dit de åkte. Där sov ett 100-tal svenskar i en sal. Några skadade, andra saknade anhöriga och alla var givetvis chockade. En svensk läkare på semester ordnade en temporär mottagning i ett hörn. Han gav 2 stycken valium var till de fyra familjemedlemmarna. Jane hade då inte en tanke på urinprover. När hon kommer hem är hon positiv på benz. Då hon efter 3 veckor fortfarande är positiv säger hennes läkare, Dr X, att detta har aldrig tidigare inträffat och är därför omöjligt. Du måste ha tagit mer än du säger. Alla vi som hållit på med benz vet ju att 21 dagar på diazepam snarare är normalt, om inte en ganska kort tid. Jane har gått klockrent genom programmet och pluggar på universitet. Hon har gått 1 gång/vecka men måste p g a detta nu gå varje dag.
Jane skriver till oss, ”Hon har tagit energin och lusten att göra nåt bra av varje dag ifrån mig. Vad ska jag göra?”