Fallbeskrivning; 32 årig kvinna (här kallad X).

Blir av med sitt metadon p.g.a. att hennes kontaktman påstår sig sett X kliva
in i en bil som sedan kör där ifrån.
X har inget körkort. X säger att kontaktpersonen misstagit sig på personen.
Kontaktpersonen konfronterar inte X på plats, inte heller ringer hon polisen. Detta leder fram till utskrivning trots att patienten enträget bedyrar att den utpekade personen inte var hon.
Hon togs inte på orden, med motiveringen att hennes kontaktperson inte har någon anledning att ljuga.
Jag ringer för hennes räkning upp till Tillsynsenheten på Socialstyrelsen och berättar denna historia, frågar dessutom om detta ska vara skäl till utskrivning, dom svarar att det inte gått att bevisa att det verkligen var den utpekade som klev in och körde iväg, och därav går det ej att skriva ut X. Vidare undrar Socialstyrelsen varför ett lagbrott inte polisanmälts!
För ifall så skett så hade X kunnat bli frikänd. Att patienter godtyckligt blir utskrivna sker allt för ofta inom Stockholms metadonprogram.