Fakta

Rätten till information innebär att professionen, socialtjänsten, narkomanvården, frivården, etc ska vara rätt uppdaterade på vad som gäller.

Dom ska sedan alltid informera oss om våra rättigheter och skyldigheter, t.ex- om sekretess och vad polis har rätt och inte rätt att göra, plus många andra frågor.

[block:menu_block=4]