Enkät 2010

GÖR DIN RÖST HÖRD!

SBF genomför under hösten fram till mitten december en brukarundersökning om substitutionsbehandling!
Vi behöver Dina synpunkter, fyll i enkäten och posta den till:

Adress:
Svenska Brukarföreningen:
Kammakargatan 47
11124 Stockholm

eller via email:
info@svenskabrukarforeningen.se

För att läsa och ladda ned ENKÄTEN KLICKA HÄR