Drogtester i skolan

 

Påtvingade drogtester i skolor – Inte OK. Fascineras något över hur en skolkurator kan ställa frågan om det är ok att tolka vägran att lämna urinprov som ett postitivt svar och således stänga av eleven enligt gymnasieförordningen. Anser skolan det finnas misstankar om att en elev brukar droger, måste föräldrarna informeras och därefter polisen eller Socialtjänsten. Intigritetsskyddet som ligger under Regeringsformen 2 kap § 6 innebär bland annat att medborgarna ska skyddas från påtvingat kroppsligt ingrepp.

Nässjö kommun har valt att gå emot detta trots Skolinspektionens beslut. Detta är alltså inga nyheter utan skedde våren 2010.
http://www.skolinspektionen.se/sv/Anmalningar/Nyheter-Anmalningar/Skolinspektionen-kritiserar-drogtester-i-Nassjo/

http://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn–granskning/Vagledning/Temasidor/drogtester/