Det fria vårdvalet i Skåne – vad tycker brukarna!?

Helsingborgs Dagblad har en artikel i söndagens tidning om det fria vårdvalet i Skåne, bl.a. skriver man om Solstenen – en privat klinik som öppnade i Helsingborg o Lund i samband med vårdvalet.

Man har från tidningens sida tittat närmare på hur olika vårdvalet slår för beroendevården och hudsjukdomar(som var två av de fyra vårdformerna där fritt vårdval infördes)

Från hudsjukvårdens sida upplever man inte att det blivit någon valfrihet alls utan ett totalt kaos där både patienter och vårdgivare far illa. Man säger att man fått värre byråkrati, länge köer och färre läkare.

Från beroendevårdens sida låter det helt annorlunda. Solstenens medarbetare hade bilden klar för sig när man öppnade – man ville öppna eget o ha en välkomnande mottagning för de personer som är inne i ett "tungt" beroende.

Tidigare har det ofta varit långa väntetider för att komma till – nu finns det fler vårdgivare att vända sig till.  

Man säger också från Region Skånes egen klinik i Helsingborg att den "flykt" man kanske befarade inte har blivit av – istället har vårdvalet gett ökade möjligheter.

Många har också hört av sig till Skånes Brukarförening och varit positiva, en del som tidigare hade svårt att komma till och få underhållsbehandling har nu fått det. Man kommer alltså in snabbare. Men vi hör också en del negativa röster då en del tycker att man inte har den tid för varje brukare som man kanske hade förväntat sig.

Det är alltså övervägande postivt, men även en del negativt. Överlag upplever vi på Skånes Brukarförening att de flesta är nöjda med att kunna välja.  
Vårdvalet har varit bra för oss. Att brukare kan välja mottagning är det största som hänt inom underhållsbehandlingen på många år. Man kan även byta om man inte är nöjd – detta ger brukaren en större valfrihet o "egenmakt".

Helsingborgs Dagblad/Sydsvenskan har också tittat närmare på vad skåningarna tycker om privata vårdalternativ – vad partierna tycker om privatiseringen – för eller emot privat vård!?

Det hade varit intressant att få lite kommentarer o åsikter på vad ni tycker om det fria vårdvalet i Skåne! Det är en viktig fråga så hör gärna av er till oss. Det går givetvis också bra att skriva här på sidan.

Var rädda om er!

http://hd.se/skane/2014/08/31/ljust-vardval-for-solstenen/

http://hd.se/skane/2014/08/31/skaningarna-kluvna-till-privata/

http://hd.se/skane/2014/08/31/for-eller-emot-privat-vard/