Debatt om substitution mellan Svenska Brukarföreningen och Föräldraföreningen Mot Narkotika mars 2005

Bromme/Eriksson/Hallberg/Karlsson/Käll/Persson/Rosengren/Roth/Vainik, Dagens Nyheter, Upsala nya Tidning: Sämre kontroll efter metadonbeslut


2005-03-12 Stålenkrantz, Tham, Tops, Bogren, Arvidsson, Ajneling, Gustavsson, Heule:
Dum dogdogmatism dödar!


2005-03-20 Persson, Gunilla/Larsson , Lena:
Vi vill att samhället ska hjälpa narkomaner till verklig drogfrihet


2005-04-03 Anjeling, Gunnel/Peura, Marja:
Förändra den svenska narkotikapolitiken!