Crack

Tänk på att inte dela "snortrör" då det kan finnas blodrester som kan överföra hepatit c och HIV/aids

Ifall du ska röka Crack – ha en så lång pipa som möjligt då röken kan vara het och därmed skada dina lungor. Även piprören kan bli väldigt varma.