Brukarvänspristagare 2010 är Ted Goldberg, professor i sociologi

Svenska Brukarföreningens BRUKARVÄNSPRIS går 2010 till TED GOLDBERG, professor i sociologi.

Priset får Ted Goldberg för hans långa engagemang i den svenska narkotikapolitiken och hans gedigna forskargärning i ämnet. Under många år har Goldberg bedrivit studier baserat på deltagande observationer i narkotikascenen i Stockholm. Detta har gett en särskild inblick i både de sociala konstruktioner som formulerats kring droger och brukare, och de livserfarenheter som utgör verkligheten. Utifrån detta har han problematiserat och plockat isär allmänt hållna förenklingar av beroendeproblematik och medföljande stereotypa föreställningar om droger och brukare som inte gagnat förståelsen av fenomenet att människor nyttjar droger.

Ett av de viktigaste bidragen i denna mening är att tydliggöra faktiskt skillnader mellan ett problematiskt bruk och ett rekreationellt bruk. Detta har inte varit okontroversiellt och har inneburit ett starkt motstånd, men Goldberg har med tyngden av sin forskning och med vetenskaplig integritet gått rak genom alla stormar. Det är också Goldberg som bidragit till en teori som fördjupar förståelsen för all den komplexitet av olika faktorer som spelar in för att en del individer får problem med droger medan andra inte får det. En sådan fördjupning och förståelse ger bättre och effektivare verktyg för samhällets alla olika berörda instanser och metodiker som berörs av beroendeproblematik.

I år har Goldberg kommit med ytterligare en bok i ämnet, och titeln "Hur blir man narkoman – och hur hindrar vi det?" beskriver väl det underliggande engagemanget att faktiskt bidra med en teori som är hjälpfull istället för orealistiska förhoppningar att hjälpa.

§ 8. FÖRORDNANDE AV BRUKARVÄNSPRISET:
Till en person, organisation eller grupp som på ett betydelsefullt sätt bidragit till att förbättra situationen för de människor som utgör Svenska Brukarföreningens medlemskollektiv kan föreningen ge ett erkännande i form av ett pris. Insatsen skall värderas utifrån dess överensstämmelse med Svenska Brukarföreningens i sin stadga uttalade målsättning och ideologi. Priset delas ut vid ett tillfälle per år i samband med föreningens årliga medlemsmöte.

Brukarvänspriset har delats ut årligen sedan 2003
2003 Lars Gunne – Professor emeritus
2004 Malmö & Lunds Sprututbyte
2005 Henrik Tham – Professor i Kriminologi
2006 Socialstyrelsen
2007 Johan Kakko, Markus Heiligh och Leif Grönblad för 3G- Studien
2008 Björn Fries fd narkotikapolitisk samordnare åt regeringen
2008 Dr Masimmo Barra – vice ordförande Internationella Röda-korset samt ordf för Italienska röda-korset (Hederspris)
2009 Alice Åström, Elina Linna, Eva Olofsson och Lena Olsson samtliga är riksdagsledamöter för Vänsterpartiet!

Pingat hos Intressant. Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , .