Brukarvänspriset

Svenska Brukarföreningens Brukarvänspris tilldelas den eller de som gjort en långvarig insats för vårt medlemskollektiv.

Priset delas ut efter kriterier (stadgefast) i SBFs stadgar.

Till en person, organisation eller grupp som på ett betydelsefullt sätt bidragit till att förbättra situationen för de människor som utgör Svenska Brukarföreningens medlemskollektiv kan föreningen ge ett erkännande i form av ett pris. Insatsen skall värderas utifrån dess överensstämmelse med Svenska Brukarföreningens i sin stadga uttalade målsättning och ideologi.

Priset delas ut varje år på SBFs seminarium och består utav en signerad original litografi, katt, av konstnären Carsten Engström (1941-2004).

Tidigare pristagare:

  • 2012 Alec Carlberg klientrörelsens mest prestigelösa regnbågssjäl!
  • 2011 Gerhard Larsson för hans arbete med med Missbruksutredningen.
  • 2010 Sociologiprofessor Ted Goldberg för hans långa engagemang i den svenska narkotikapolitiken och hans gedigna forskargärning i ämnet.
  • 2009 Riksdagsledamöterna Alice Åström, Elina Linna, Eva Olsson, Eva Ottosson för deras arbete med Vänsterpartiets krav på avkriminalisering.
  • 2008 Björn Fries för hans insats som regeringens narkotikasamordnare 2002 – 2007/2008.
  • 2007 3G-studien (Johan Kakko, Docent Marcus Heilig och Leif Grönblad) som visade på att låga trösklar in till substitutionsbehandling på patienternas villkor ledde till utmärkta behandlingsresultat.
  • 2006 Socialstyrelsen / Abit Dundar för Socialstyrelsens krav på evidens inom narkomanvården.
  • 2005 Henrik Tham för hans jobb som professor i kriminologi vid Stockholms universitet.
  • 2004 Sprutbytesprogrammen i Malmö/Lund för deras humanistiska hållning och att dom alltid stått upp och försvarat utdelningen av rena sprutor.
  • 2003 Professor Lars Gunne för hans gärning inom den Svenska substitutionsbehandlingen.